ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

საარსებო წყაროების განვითარევის ცენტრი 2018 წლის ოქტომბერში გაიხსნა და მისი მიზანია მეწარმეობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგლებული პირების, დაბრუნებულებისა და მასპინძელი თემების თვითრწმენის გაზრდისათვის. ის არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი გერმანიის (ASB), საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთისა“ (CHCA) და განდის ფონდი აფხაზეთი - მშვიდობისა და არაძალადობის ცენტრი სამხრეთ კავკასიაში - ოჩამჩირეს ერთობლივი პროექტია, რომელსაც ფინანსურად მხარს უჭერს აშშ-ს მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო (BPRM).