შემოთავაზების კატეგორიები

დასაქმება

საარსებო განვითარების ცენტრი ხელს შეუწყობს დევნილებს და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებს დასაქმებაშ, თვითდასაქმებაში და რეგიონში არსებულ სხვადასხვა შესაძლებლობებზე.