შემოთავაზების კატეგორიები

კონსულტაცია

საარსებო განვითარების ცენტრი დევნილებს და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებს გაუწევს კონსულტაციას რეგიონში არსებულ შესაძლებლობებზე, რომელიც საარსებო წყაროების გაზრდას შეუწყობს ხელს.