შემოთავაზების კატეგორიები

ფინანსური მხარდაჭერა

საარსებო განვითარების ცენტრი ბიზნესის დაწყებით ან განვითარებით დაინტერესებულ მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეებს სთვაზობს გრანტებს, უპროცენტო სესხებს, სხვადასხვა მატერიალური საშუალებებს და სხვა.