შემოთავაზების კატეგორიები

უნარ-ჩვევები

საარსებო განვითარების ცენტრი ხელს შეუწყობს დევნილებს და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებს უნარჩვევების განვითარებაში, კერძოდ, მიაწვდის ინფორმაციას დასაქმების, თვითდასაქმების, სტაჟირების და ტრენინგების შესახებ.